งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีต,ติดตั้งผนังไซดิ้ง,ติดตั้งชุดตู้อบบางส่วน

May 11, 2019

ภาพประกอบงวดงานที่ 4 งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีต,ติดตั้งผนังไซดิ้ง,ติดตั้งชุดตู้อบบางส่วน

Read More