ผลงานของเรา

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมไซโลเก็บข้าวเปลือก โรงสีมีชัย

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมไซโลเก็บข้าวเปลือกขนาดความจุ 7,000 ตันสถานที่ตั้งโรงสีมีชัย จำกัด เลขที่ 333 ถนนมะลิวัลย์ ต. เสาเล้า อ. ...

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือก โรงสีบ้านสระข้าวดี

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13 %ขนาดกำลังผลิต 800 ตัน/วันสถานที่ตั้งโรงสีบ้านสระข้าวดี จำกัด เลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ...

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมไซโลเก็บข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมไซโลเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ 12,000 ตันสถานที่ตั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เลขที่ 206 หมู่ที่ 2 ถนนปัทมานนท์ ...

โรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13%ขนาดกำลังผลิต 400-500 ตัน/วันสถานที่ตั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด