ผลงานของเรา

ผลงาน บจก.ข้าวทองพยัคฆ์

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13 %ขนาดกำลังผลิต500 ตัน/วันสถานที่ตั้ง บจก.  ข้าวทองพยัคฆ์  จำกัด    เลขที่ 85 หมู่ ...

งานก่อสร้างตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจาก บริษัท หลักชัยธัญญวนิช จำกัด

งานก่อสร้างตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13% ขนาดกำลังผลิต 400 ตัน/วัน สถานที่ตั้งโรงสีข้าว บริษัท หลักชัยธัญญวนิช จำกัด อ.บางเลน ...

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบแบบน๊อกลดความชื้นข้าวเปลือก เสนางนิคมค้าข้าว

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบแบบน๊อกลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-20 %ขนาดกำลังผลิต 600 ตัน/วันสถานที่ตั้งเสนางนิคมค้าข้าว จำกัด เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ...