ผลงานของเรา

งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีต,ติดตั้งผนังไซดิ้ง,ติดตั้งชุดตู้อบบางส่วน

ภาพประกอบงวดงานที่ 4 งานก่อสร้าง เทพื้นคอนกรีต,ติดตั้งผนังไซดิ้ง,ติดตั้งชุดตู้อบบางส่วน

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13 %ขนาดกำลังผลิต 500-600 ตัน

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13 %ขนาดกำลังผลิต 500-600 ตัน/วันสถานที่ตั้งบริษัท พรไพศาลล้านนาข้าวไทย จำกัด   เลขที่ 297 หมู่ที่ ...

งานก่อสร้างตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น

งานก่อสร้างตู้อบลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-13% ขนาดกำลังผลิต 400 ตัน/วัน สถานที่ตั้งโรงสีข้าว บริษัท หลักชัยธัญญวนิช จำกัด อ.บางเลน ...

โรงสีเสนางคนิคมค้าข้าว

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมตู้อบแบบน็อกลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้น 30-20 %ขนาดกำลังผลิต 600 ตัน/วันสถานที่ตั้งเสนางนิคมค้าข้าว จำกัด    เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ...