ไซโลเกษตรวิสัย

งานก่อสร้างโรงคลุมพร้อมไซโลเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ 12,000 ตัน

สถานที่ตั้งสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  เลขที่ 206 หมู่ที่ 2 ถนนปัทมานนท์

ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ประกอบพร้อมติดตั้งถังไซโลเหลี่ยมเก็บข้างสาร

ติดต่อเรา

Hotline : Tel.092-7898264 คุณดำรง
Tel.055-000556
Line ID: rong9449
Email: Dum.rong@hotmail.com
Office: 999/658 หมู่3 ต.อรัญญิก
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
Working Hours: จันทร์-ศุกร์: 9:00–17:00 น.
เสาร์ -อาทิตย์: 11:00–15:00 น.

Facebook