โรงคลุมพร้อมตู้อบเกษตร

โครงการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด  500 ตัน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ตั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) ตำบลดงคลั่งใหญ่

เลขที่ 206 หมู่ที่ 12 ถนน ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เริ่มการก่อสร้างโกดังคลุมโรงอบ

 

ติดต่อเรา

Hotline : Tel.092-7898264 คุณดำรง
Tel.055-000556
Line ID: rong9449
Email: Dum.rong@hotmail.com
Office: 999/658 หมู่3 ต.อรัญญิก
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
65000
Working Hours: จันทร์-ศุกร์: 9:00–17:00 น.
เสาร์ -อาทิตย์: 11:00–15:00 น.

Facebook